Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2014

andzej
don't forget the cooking.
Reposted fromcube cube viasatyra satyra
andzej
2939 f24e
Reposted fromShini Shini viasatyra satyra
andzej
Reposted fromscythe scythe viavol vol
andzej
andzej
- Robię, co w mojej mocy, żeby nie dać Ci powodów do zazdrości, ale podoba mi się Twoja zachłanność. Chcę, żebyś o mnie walczyła. Chcę, żeby Ci na mnie zależało. Chcę, żebyś szalała na moim punkcie. Zachłanność bez zaufania jest jednak piekłem. Jeśli mi nie ufasz, to nie mamy nic.
- Zaufanie działa w dwie strony.
— S. Day, Płomień Crossa
Reposted fromMerlinka Merlinka viaover-land over-land
andzej
szacunek do samej siebie polega na tym że rezygnujesz z czegoś co Cię unieszczęśliwia
— wiem siostro, ale tak ciężko mi o nim zapomnieć..
Reposted fromdonootgiveup donootgiveup viaover-land over-land
1748 bc50
Reposted fromkniepuder kniepuder viasatyra satyra
andzej
Trudno jest pozbyć się uczucia, że mogliśmy zrobić więcej...
— Grey's Anatomy
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaover-land over-land
andzej
Reposted fromweightless weightless viaover-land over-land
andzej
3798 f998 500
Reposted frombuba buba viarajska rajska
andzej
5667 5269
Reposted fromrisky risky viarajska rajska
andzej
7249 281d
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viadyermaker dyermaker
andzej
1021 59ba
Reposted fromfoods foods viadyermaker dyermaker
andzej
4754 47fa 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viarajska rajska
andzej
1929 744b
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viarajska rajska

March 07 2014

andzej
4883 e999
Reposted fromweightless weightless
andzej
(…) generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta
— D. Masłowska
Reposted fromweightless weightless
andzej
6452 ffc7
taka cudowna kombinacja..
Reposted frombulbrrr bulbrrr viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
andzej
5856 75ac
Reposted fromscorpix scorpix viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl